2. Public Security

ความปลอดภัยสาธารณะ

● การตรวจจับอัคคีภัย

อัลกอริธึมการตรวจจับจุดไฟในตัวช่วยให้ระบุตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและการเตือนล่วงหน้าเพื่อป้องกันไฟที่อาจเกิดขึ้น

● ฉากขนาดใหญ่

ใช้ได้กับการตรวจจับระยะไกลพิเศษในพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์กว้าง

● การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น

สามารถเลือกเลนส์ได้หลากหลายตามสถานการณ์การใช้งาน

● การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจจับพื้นที่อันตรายในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

2.1 Public Security
2.2 Public Security
2.3 Public Security
2.4 Public Security