3. Judicature

ตุลาการ

● การตรวจจับอัคคีภัย

อัลกอริธึมการตรวจจับจุดไฟในตัวจะตรวจสอบและป้องกันไฟ/ควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สำคัญ

● การป้องกันปริมณฑลอัจฉริยะ

อัลกอริธึมการวิเคราะห์อัจฉริยะในตัวให้การตรวจสอบ 7×24 โดยไม่คำนึงถึงความมืดหรือสภาพอากาศเลวร้ายสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมจะถูกกำจัดด้วยความแม่นยำสูงกว่า

● การเตือนล่วงหน้า

การคัดกรองอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสในพื้นที่/ประตูสำคัญที่มีผู้คนหลั่งไหลจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการจราจรที่สูง

 

3.1 Judicature
3.2 Judicature