1. Intelligent Traffic

การจราจรอัจฉริยะ

● ตลอดทั้งวันและทุกสภาพอากาศ

เชื่อถือได้ในสภาพอากาศที่รุนแรง (ฝน หมอก หิมะ ทราย และฝุ่น)

● การวัดอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และการเตือนล่วงหน้าสำหรับสายส่งตามทางรถไฟ/ถนน

● การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

การป้องกันอัคคีภัยและการตรวจจับการรั่วซึมในอุโมงค์

● อัลกอริธึมที่จดสิทธิบัตร

สร้างขึ้นในอัลกอริธึมการวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อวัดช่วงที่กว้างขึ้น

1.1 Intelligent Traffic
1.2 Intelligent Traffic
1.3 Intelligent Traffic
1.4 Intelligent Traffic